Kontakt

Alliance Française Roskilde

Skriv, ring eller mail til vores formand   

Formand

Margit Handlos

Skovvangsvej 31, Søsum

3670 Veksø

Tlf. 2426 2184 / 4717 2084 

Mail: margit@handlos.dk


Medlemsskab


Kontingent


Enkeltmedlemmer kr. 200

Familier kr. 275

Studerende kr. 0

Pensionister kr. 150


Kontingent kan betales ved overførsel til  foreningens konto

Reg.nr. 1551 kontonr. 216 1192


Prisen for adgang til arrangementerne fremgår af programmet, men det er normalt gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 50,00, hvis ikke andet er nævnt.


Indmeldelse


Ønsker du/I at melde dig/jer ind i Alliance Française Roskilde, kan det ske ved telefonisk henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at sende følgende  oplysninger:


Navn(e), adresse, postnummer og by, telefon- og/eller mobilnummer, evt. e-mail, medlemskategori samt evt. kommentarer eller spørgsmål


til kassereren:


Karen Hillerup

Munkebro 13, 2.

4000 Roskilde

Mobil 2215 0197

kahillerup@gmail.com


Hjemmesideredaktør

lgeckler@mail.dk

-SLUT PÅ SIDEN-