Kontakt

Sitet er senest opdateret

12-12-2017

Skriv, ring eller mail til vores formand

Anne-Lise Ølgaard

Strandparken 9

4000 Roskilde

4635 5502 / 3029 5502

anne-lise@oelgaard.dk

 

 

Medlemsskab

 

Kontingent

 

Enkeltmedlemmer kr. 175

Familier kr. 250

Studerende kr. 125

Pensionister kr. 125

 

Kontingent kan betales ved overførsel til foreningens konto

Reg.nr. 1551 kontonr. 216 1192

eller via girokort rekvireret hos Leif Geckler

 

Prisen for adgang til arrangementerne fremgår af programmet, men det er normalt gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 50,00, hvis ikke andet er nævnt.

 

Indmeldelse

 

Ønsker du/I at melde dig/jer ind i Alliance Française Roskilde, kan det ske ved telefonisk henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at sende følgende oplysninger:

 

Navn(e), adresse, postnummer og by, telefon- og/eller mobilnummer, evt. e-mail, medlemskategori samt evt. kommentarer eller spørgsmål

 

til kassereren:

 

Karen Hillerup

Munkebro 13, 2.

4000 Roskilde

Mobil 2215 0197

kahillerup@gmail.com

 

 

 

 

 

Hjemmesideredaktør

jens@bisballe.dk

-SLUT PÅ SIDEN-

Alliance Française Roskilde