Kontakt

Sitet er senest opdateret

09-12-2018

 

 

Alliance Française Roskilde

Anne-Lise Ølgaard

Strandparken 9

4000 Roskilde

4635 5502 / 3029 5502

anne-lise@oelgaard.dk

 

 

Medlemsskab

 

Kontingent

 

Enkeltmedlemmer kr. 200

Familier kr. 275

Studerende kr. 0

Pensionister kr. 150

 

Kontingent kan betales ved overførsel til foreningens konto

Reg.nr. 1551 kontonr. 216 1192

eller via girokort rekvireret hos Leif Geckler

 

Prisen for adgang til arrangementerne fremgår af programmet, men det er normalt gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer koster det kr. 50,00, hvis ikke andet er nævnt.

 

Indmeldelse

 

Ønsker du/I at melde dig/jer ind i Alliance Française Roskilde, kan det ske ved telefonisk henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at sende følgende oplysninger:

 

Navn(e), adresse, postnummer og by, telefon- og/eller mobilnummer, evt. e-mail, medlemskategori samt evt. kommentarer eller spørgsmål

 

til kassereren:

 

Karen Hillerup

Munkebro 13, 2.

4000 Roskilde

Mobil 2215 0197

kahillerup@gmail.com

 

 

 

 

 

Hjemmesideredaktør

lgeckler@mail.dk

-SLUT PÅ SIDEN-

Skriv, ring eller mail til vores formand